Eerst toetsen we of je binnen de doelgroep valt. Alleen dan kun je een aanvraag indienen.

Beantwoord daarom de onderstaande vragen.

1 Ben je rijksambtenaar?

2 Ben je de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk geweest?

3 Waarom vraag je het loopbaanadvies via het A+O fonds Rijk aan en niet via je leidinggevende?


4 Ben je al gestart met het traject?

Klik op 'Volgende' om verder te gaan.